1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Cennik

  • Sesja konsultacyjna i terapeutyczna

        czas trwania - 50 min.

        koszt - 100 zł

 

  • Sesja w języku angielskim

        czas trwania - 50 min.
       koszt – 100 zł

 

  • Psychoterapia/konsultacja par

        czas trwania -120 min 

        koszt -150 zł

 

Formy pomocy

  • Konsultacja - od jednego do trzech spotkań indywidualnych lub z parą, mających na celu rozpoznanie problemu i ustalenie form dalszej pomocy.

  • Psychoterapia indywidualna - indywidualne spotkania z terapeutą, w zależności od celu terapii może być to psychoterapia krótkoterminowa lub długoterminowa.

  • Psychoterapia małżeńska/pary - spotkania z parą, mające na celu osiągniecie poprawy w związku lub pomoc w podjęciu decyzji co do jego kontynuacji lub rozstania. Pierwsze spotkania są zwykle dłuższe, 120 min, w późniejszym etapie terapii zazwyczaj wystarczy sesja 50 min, również częstotliwość spotkań jest stopniowo coraz mniejsza.

  • Psychoterapia dzieci/młodzieży- spotkanie z dzieckiem/nastolatkiem, uzupełniane spotkaniami z rodzicami, na pierwsze spotkanie zawsze zapraszam osoby dorosłe.

 

Częstotliwość spotkań: zazwyczaj raz w tygodniu, do indywidualnego uzgodnienia w zależności od potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Czas trwania psychoterapii: zależy od złożoności zgłoszonego problemu oraz oczekiwań i motywacji osoby do zmiany. Regularnie dokonuję wspólnie z pacjentem oceny postępów w psychoterapii i określenia dalszych jej celów oraz czasu trwania.